Ohje: Makramee-seinävaate 40x75
Seuraa:

Kirjallinen ja videoitu ohje keskikokoisen makramee-seinävaatteen tekemiseen. Ripustuskepillä on mittaa 40 cm ja videossa toteutetulle työlle korkeutta tulee 75 cm. Työn langanmenekki on kokonaisuudessaan 83 metriä, kun käytettävän langan paksuus on 5mm. Ohje sopii vasta-alkajallekin, jos perussolmut on hyvin hallinnassa. 

Solmujen ohjeet löytyvät tältä videolta


Tutoriaali:Lanka: 

Luonnonvalkoinen 5mm paksuinen punoskude

Langamenekki kokonaisuudessaan: 

83 metriä (käyttäen 5mm lankaa)

Keppi: 

40 cm vuoltua luonnonpuuta. Paksuus n. 3,5 cm

Työssä käytetyt solmut: 

Leivonpää (Lark's Head knot), Kohosolmu (Double Half Hitch), Kaksoistasosolmu (Square knot), French Sinnet -letitys, Hirttosilmukka (Gathering Knot)

Työssä käytetyt kuviot: 

Timanttikuvio, French Sinnet


Vinkki: 

Ripustusnaru solmitaan kahdella Leivonpää-solmulla ripustusnarulle aivan kuten vaiheessa 1 näytetty 200 cm lanka. Ripustusnarun pituus voi olla esimerkiksi 70 cm.

Vaihe 1. Keskuskuvion luominen Kohosolmuilla ja Kaksoistasosolmuilla

Työ aloitetaan leikkaamalla yksi 200 cm (2 m)  pitunen lanka, joka solmitaan työn keskikohtaan siten, että kahden Leivonpää-solmun väliin jää noin 10cm pituinen lenksu. Vasen vapaana roikkuva naru voi jäädä noin 80 cm pituiseksi ja oikealle jää langanpituudesta loput (tällä ei ole ihan sentilleen merkitystä lopputuloksen kannalta).

Seuraavaksi leikataan seitsemän 350 cm (3,5 m) pituista lankaa, jotka taitetaan kaksinkerroin, ja solmitaan yksi kerrallaan Leivonpää-solmulla tuolle keskellä olevalle 10 cm lenksulle. Laitan videolla ensimmäisen langan lenksun keskelle, ja pujotan vasemmalla ja oikella vapaana roikkuvat langat tuon Leivonpää-solmun silmukoista sisäänpäin. Sen jälkeen taitetaan myös loput kuusi lankaa kaksinkerroin ja solmitaan Leivonpäällä tuolle kaksinkertaiselle lenksulle. Kolme ja toiset kolme lankaa keskikohdan molemmin puolin. Lopuksi vedetään keksimmäisen langan sisältä tulevia vapaana roikkuvia naruja sen verran, että saadaan kaikki ylimääräinen pois.

Numeroidaan tässä tutoriaalissa olevat langat vasemmalta oikealle. Aloitetaan kuvion luominen ottamalla seitsemäs ja kahdeksas lanka, jotka ovat työn keskellä. Tehdään kohosolmuja vasemmalle viistoon laittamalla nuo kaksi ristiin, kahdeksas naru seitsemännen yli. Kahdeksas lanka jää siis tukilangaksi kaikille muille vastaantuleville langoille. Edetään solmu kerrallaan, kunnes on tehty jokaisella kohosolmu (muista: yksi kohosolmu tarkoittaa kahta silmusolmua, eli solmitaan jokainen vastaantuleva lanka kaksi kertaa). Kun rivi on valmis, otetaan kahdeksas lanka tukilangaksi. Yhdeksännellä langalla aloitetaan kohosolmujen teko oikealle viistoon. Tehdään aikaisempaa vastaava rivi kohosomuja, mutta tällä kertaa siis toiseen suuntaan.

Otetaan tämän jälkeen jälleen kahdeksas lanka tukilangaksi, ja tehdään kohosolmuja vasemmalle viistoon. Kahdeksas lanka menee ensiksi seitsemännen yli, ja seitsemännellä solmitaan ensimmäinen kohosolmu. Edetään samalla tavalla jokaisen vasemmalla vastaantulevan langan kanssa, aivan kuten aivan alussakin. Otetaan sen jälkeen kahdeksas lanka tukilangaksi, ja tehdään rivi kohosolmuja oikealle viistoon, kuten hetki aikaisemminkin. Näin on tehty kaksi rinnakkaista riviä kohosolmuja sekä vasempaan että oikeaan viistoon.

Otetaan tämän jälkeen kuudes, seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs lanka, eli työn keskimmäiset neljä lankaa, ja solmitaan niillä yksi kaksoistasosolmu. Sen jälkeen oteaan neljäs, viides, kuudes ja seitsemäs lanka, ja solmitaan näillä neljällä jälleen uusi kaksoistasosolmu. Tehdään samoin kahdeksalla, yhdeksällä, kymmenellä ja yhdellätoista langalla, ja solmitaan kolmas kohosolmu aikasemman viereen oikealle puolelle. Lopuksi tehdään vielä yksi kaksoistasosolmu ottaen kuudes, seitsemän, kahdeksas ja yhdeksäs lanka.

Nyt tehdään kuvio loppuun, ja kehystetään kaksoistasosolmut samanlaisilla kohosolmuriveillä kuin alussa. Otetaan nyt järjestyksessään toinen lanka vasemmalta tukilangaksi, ja käännetään se muiden lankojen yläpuolelle alas oikealle viistoon. Aloitetaan kohosolmujen luominen, ensin kolmannella, sitten neljännellä, viidennellä ja lopuksi kuudennella langalla. Edetään vastaavasti vasemmalta oikealle, eli otetaan 13. lanka ja käännetään se alas vasemmalle viistoon muiden vastaantulevien lankojen yli. Solmitaan kohosolmut tällä kertaa kahdeksanteen lankaan asti. Tehdään vielä yksi rivi kohosolmuja ja otetaan ensimmäinen lanka, eli kaikkein vasemmanpuoleisin lanka tukilangaksi. Käänetään se alas oikealle viistoon kaikkien vastaantulevien lankojen yli ja aloitetaa kohosolmujen teko ensin toisella, sitten kolmannella, neljännellä, viidennellä ja lopuksi kuudennella langalla, kunnes rivi on valmis. Otetaan lopuksi 14. lanka tukilangaksi, ja aloitetaan kohosolmurivin luominen kääntämällä lanka alas vasemmalle viistoon ja luomalla kohosolmut vuoron perään kahdeksanteen lankaan asti.


Vaihe 2. Pienemmän timanttikuvion luominen Kohosolmulla kahdelle osiolle ja osioiden toisiinsa yhdistäminen

Lisätään neljä 300 cm (3 m) lankaa ripustuskepille. Taitetaan langat kaksinkerroin, ja solmitaan leivonpää-solmulla kaksi lankaa keskuskuvion vasemmalle ja kaksi sen oikealle puolelle. Aloitetaan pienemmän timanttikuvion luominen vasemmasta osiosta.  Otetaan vasemman osion toinen ja kolmas lanka, joista kolmas on tukilanka. Luodaan kohosolmurivi vasempaan alaviistoon ensin toisella ja sitten ensimmäisellä langalla. jonka jälkeen käännetään tukilanka, eli solmujen alle jäävä lanka osoittamaan oikeaa alaviistoa. Solmitaan yksi kohosolmu oikeaan alaviistoon. (*) Otetaan sen jälkeen kolmas lanka tukilangaksi, ja tehdään kohosolmu oikeaan alaviistoon, jonka jälkeen tukilanka käännetään vasempaan alaviistoon ja tehdään kohosolmurivi ensimmäiseen lankaan asti. Luodaan vielä yksi kohosolmu tällä tukilangalla kääntäen se oikeaan alaviistoon ja solmimalla kohosolmu ensimmäisellä allejäävällä langalla. Tämän jälkeen toistetaan kuviota * -merkin osoittamasta kohdasta alkaen kaksi kertaa. Viimeisellä kerralla jätetään vasemmanpuoleinen tukilanka kääntämättä oikeaan alaviistoon, ja lopetetaan kuvio ottamalla kolmas lanka tukilangaksi, ja luomalla sille viimeinen kohosolmu oikealle alaviistoon.

Oikeanpuoleinen osio on edellisen peilikuva. Aloitetaan kuvion luominen ottamalla oikeanpuoleisen osion toinen ja kolmas lanka, joista tällä kertaa toinen on tukilankana. Luodaan kohosolmurivi oikeaan alaviistoon ensin kolmannella ja sitten neljännellä langalla. jonka jälkeen käännetään tukilanka, eli solmujen alle jäävä lanka osoittamaan vasempaa alaviistoa. Solmitaan yksi kohosolmu vasempaan alaviistoon. (*) Otetaan sen jälkeen toinen lanka vasemmalta tukilangaksi, ja tehdään kohosolmu vasempaan alaviistoon, jonka jälkeen tukilanka käännetään oikeaan alaviistoon ja tehdään kohosolmurivi neljänteen lankaan asti. Luodaan vielä yksi kohosolmu tällä tukilangalla kääntäen se vasempaan alaviistoon ja solmimalla kohosolmu yhdelle seuraavista allejäävällä langalla. Tämän jälkeen toistetaan kuviota * -merkin osoittamasta kohdasta alkaen kaksi kertaa. Viimeisellä kerralla jätetään oikeanpuoleinen tukilanka kääntämättä vasempaan alaviistoon, ja lopetetaan kuvio ottamalla toinen lanka tukilangaksi, ja luomalla sille viimeinen kohosolmu vasempaan alaviistoon.

Seuraavaksi yhdistetään kaksi timanttikuvio-osiota toisiinsa. Otetaan vasemmanpuoleisen osion kolmas ja neljäs lanka sekä oikeanpuoleisen osion ensimmäinen ja toinen lanka. Näillä neljällä langalla luodaan yksi kaksoistasosolmu. Nyt kehystetään äsken luotu kaksoistasosolmu molemminpuolisilla kohosolmuriveillä. Otetaan vasemmanpuoleisin, eli numeroltaan ensimmäinen lanka tukilangaksi, ja suunnataan se oikealle alaviistoon. Tehdään kohosolmurivi ensin toisella ja sitten kolmannella langalla. Tämän jälkeen otetaan uuden juuri luodun keskuskuvion oikeanpuoleisimman, eli numeroltaan kahdeksas lanka tukilangaksi, ja käännetään se vasempaan alaviistoon. Luodaan kohosolmuja aina neljänteen lankaan saakka. Kun kerros on valmis, nostetaan alle jäänyt ensimmäinen keskuskuviokerros timanttikuviokerroksen päälle. 

Vaihe 3. French sinnet -letitys kahteen osioon ja osioiden toisiinsa yhdistäminen

Lisätään neljä 300 m (3 m) lankaa ripustuskepille. Taitetaan langat kaksinkerroin ja solmitaan leivonpää-solmulla kaksi lankaa olemassa olevien osioiden vasemmalle ja kaksi oikealle puolelle. Aloitetaan French Sinnet -letityksen luominen. Otetaan vasemman osion vasemmalta laskettuna neljäs lanka työlangaksi, ja viedään se kolmannen langan ali, toisen langan yli ja lopuksi ensimmäisen langan alitse. Kiristetään luotua lettiä hieman tiiviimmäksi, koko ajan pitäen kiinni aikaisemmasta työlangasta, jotta letti ei pääse purkautumaan. Otetaan uudestaan neljäs lanka, ja viedään se samaan tapaan kolmannen ali, toisen yli ja sitten ensimmäisen ali. Kiristetään hieman tiiviimmäksi ja pidetään kiinni työlangasta. Samaan malliin jatketaan aina neljättä lankaa työlankana käyttäen, kunnes letitys on riittävän pitkä. Tehdään oikeanpuoleinen osio samaan tapaan. Lopuksi yhdistetään osiot ottamalla molemmista osioista kaksi lankaa. Näillä neljällä langalla solmitaan yksi kaksoistasosolmu.

Vaihe 4. Tasselitupsun luominen ja kiinnittäminen Hirttosilmukka-solmua käyttäen

Leikataan viisi 50 cm pituista lankaa. Asetetaan ne äsken luodun kaksoistasosolmun päälle roikkumaan siten, että taitos jättää noin 25 cm lankaa kummallekin puolelle. Leikataan sitten yksi 100 cm (1 m) lanka, jolla kiinnitetään tasseli niin kutsuttua Hirttosilmukkaa käyttäen. Hirttosilmukan luominen tasselin ympärille: Otetaan 100 cm pituisesta langasta noin 30 cm pituinen osio, jonka ylin osa taitetaan tasselin huipun kohdalle silmukalle. Lähdetään käärimään tuota silmukkaa ja tasselia ympäro 100 cm langan pidemmällä osalla siten. että silmukka pysyy koko ajan näkyvissä yläpuolella (harjoittelu tekee mestarin tässä kohtaa). Pidetään käärittyä lankaa suhteellisen tiukalla koko ajan, ja kierretään tasselia ylöspäin edeten ympäri 4-5 kertaa, ja viimeisellä kerralla pujotetaan ympäri kierretty langanpää silmukasta läpi. Sen jälkeen vedetään  100 cm langan alaspäin roikkuvasta osasta siten, että silmukka katoaa kokonaan käärityn osion sisään. Lopuksi leikataan ylhäälle jäänyt langantynkä mahdollisimman pieneksi, ja sen voi työntää näkymättömiin käärityn osion sisään esimerkiksi neulepuikkoa tai ruuvimeisseliä apua käyttäen. Lopuksi leikataan tasseli haluttuun pituuteen, esimerkiksi 20 cm pituiseksi.

Vaihe 5. Luodaan isompi timanttikuvio Kohosolmuilla ja osioiden toisiinsa yhdistäminen

Isomman timanttikuvion luominen tapahtuu kahdessa osiossa samaan tapaan kuin aikaisemmin luodessa pienempiä timanttikuvio-osioita. Lisätään kuusi 300 cm (3 m) pituista lankaa ripustuskepille. Taitetaan jokainen lanka kaksinkerroin ja solmitaan leivonpää-solmulla kepille. Kolme lankaa jo luotujen osioiden vasemmalle puolelle ja kolme lankaa sen oikealle puolelle. Aloitetaan kuvion luominen vasemmalle puolelle ottaen työn alle vasemmalta laskettuna kolmas ja neljäs lanka. Neljäs lanka toimii tukilankana, ja viedään se vasemmalle alaviistoon muiden lankojen yli. Aloitetaan kohosolmujen luominen ensin kolmannella, toisella ja lopuksi ensimmäisellä langalla, jonka jälkeen käännetään solmujen alle jäänyt tukilanka osoittamaan oikealle alaviistoon. Tehdään vielä kahdella vastaantulevalla langalla kohosolmut. * Seuraavaksi otetaan neljäs lanka tukilangaksi, ja viedään se oikealle alaviistoon muiden lankojen yli. Aloitetaan kohosolmurivin luominen ensin viidennellä ja sitten kuudennella langalla. Käännetään solmujen alle jäänyt tukilanka osoittamaan vasemmalle alaviistoon, ja tehdään kohosolmurivi aina ensimmäiseen eli vasemmanpuoleisimpaan lankaan asti. Käännetään tukilanka osoittamaan oikealle alaviistoon, ja tehdään vielä kahdella vastaantulevalla langalla kohosolmut. Jatketaan *-merkin jälkeen osoittamalla tavalla kuvion luomista vielä neljä kertaa siten, että on luotu viisi timanttikuvio-rinkulaa.  Viimeisen, eli viidennen rinkulan jälkeen tukilanka ei käänny enää oikealle alaviistoon, vaan otetaan neljäs lanka tukilangaksi, ja luodaan vielä kahdella vastaantulevalla langalla kohosolmut oikeaan alaviistoon.


Oikeanpuoleinen osio on vasemman peilikuva. Aloitetaan kuvion luominen oikealle puolelle ottaen vasemmalta laskettuna kolmas ja neljäs lanka työn alle. Kolmas lanka toimii tukilankana, ja se viedään oikealle alaviistoon muiden lankojen yli. Aloitetaan kohosolmujen luominen ensin neljännellä, viidennellä ja lopuksi kuudennella eli reunimmaisella langalla, jonka jälkeen käännetään solmujen alle jäänyt tukilanka osoittamaan vasemmalle alaviistoon. Tehdään vielä kahdella vastaantulevalla langalla kohosolmut. * Seuraavaksi otetaan kolmas lanka tukilangaksi, ja viedään se vasemmalle alaviistoon muiden lankojen yli. Aloitetaan kohosolmurivin luominen ensin toisella ja sitten ensimmäisellä langalla. Käännetään solmujen alle jäänyt tukilanka osoittamaan oikealle alaviistoon, ja tehdään kohosolmurivi aina kuudenteen eli oikeaan reunaan jäävään lankaan asti. Käännetään tukilanka osoittamaan vasemmalle alaviistoon, ja tehdään vielä kahdella vastaantulevalla langalla kohosolmut. Jatketaan *-merkin jälkeen osoittamalla tavalla kuvion luomista vielä neljä kertaa siten, että on luotu viisi timanttikuvio-rinkulaa.  Viimeisen, eli viidennen rinkulan jälkeen tukilanka ei käänny enää vasemmalle alaviistoon, vaan otetaan kolmas lanka tukilangaksi, ja luodaan vielä kahdella vastaantulevalla langalla kohosolmut vasempaan alaviistoon.


Yhdistetään kaksi isompaa timanttikuvio osiota. Otetaan vasemmanpuoleisen osion viides ja kuudes lanka sekä oikeanpuoleisen osion ensimmäinen ja toinen lanka, ja luodaan näillä neljällä langalla yksi kaksoistasosolmu. Seuraavaksi otetaan vasemmalta laskettuna kolmas ja neljäs lanka sekä näiden vierestä viides ja kuudes lanka, ja luodaan näillä neljällä langalla toinen kaksoistasosolmu edelliseen katsottuna limittäin vasempaan alaviistoon. Otetaan sen jälkeen viereiset seitsemäs ja kahdeksas lanka, ja luodaan äskeisen kaksoistasosolmun viereen kolmas kaksoistasosolmu. Neljäs kaksoistasosolmu luodaan näiden alapuolelle ottamalla viides, kuudes, seitsemäs ja kahdeksas lanka. Lopuksi kehystetään tämä osio kohosolmuriveillä ottamalla ensimmäinen lanka vasemmalta tukilangaksi, viemällä se oikeaan alaviistoon ja luomalla kohosolmuja aina kuudenteen lankaan saakka. Toinen puoli luodaan ottamalla 12. lanka tukilangaksi, ja viemällä vasempaan alaviistoon luodaan kohosolmuja aina kuudenteen lankaan asti. Nyt osio on suljettu ja alle jäänyt tasselitupsu viedään timanttikuvio-osion päälle.

Seuraavaksi leikataan työ kokonaispituuteensa: 75 cm.

Vaihe 6. Luodaan hapsut ja viimeistellään työ

Käytetään hyödyksi mahdolliset leikkaamisesta ylijääneet langat, jotka pituutensa puolesta sopivat hapsuiksi ja leikataan loput langat kerältä siten, että hapsuiksi tulevia lankoja on kolmessa eri pituudessa:

8 kpl 50 cm pituisia lankoja isomman timanttikuvion molemmin puolin oleviin yhteensä neljään ylimpään vapaana roikkuvaan nyöriin. Solmitaan jokainen taitettu lanka leivonpää-solmulla siten, että yhdellä nyörillä on kaksi lankaa.

8 kpl 60 cm pituisia lankoja seuraaviin vastaaviin kohtiin edellisten alle, vasemmalle kahteen ja oikealle kahteen osioon, kaksi lankaa per osio.

8 kpl 70 cm pituisia lankoja aivan alimpiin nyöreihin leivonpäällä solmittuna. 

Viimeistellään lopuksi työ leikkaamalla hapsut limittäin.


Mitä piditte tästä makrameemallista? Voit jakaa valmiin työn linkittämällä minut jakamaasi kuvaan käyttämällä aihetunnisteita #ingrimacrame ja @ingrimacrame.


-Katriina

Kommentit

Näitä luetaan: